Cilj predmeta je osmišljavanje karaktera za video igru i njegova realizacija od koncepta i skice do trodimenzionalnog, animiranog  modela. 

Predmet sadrži teorijski i praktičan deo. U okviru teorijskog dela upoznajemo se sa različitim tipovima karaktera, načinima kreativnog razmišljanja i stilizacije antropomorfnih i zoomorfnih formi, razvojem animacije od 2d do 3d tehnologije, osnovnim principima animacije i analizom nekih od popularnih i uspešno izvedenih karaktera.

U okviru praktičnog dela studenti  razvijaju svoje karaktere od ideje i skice, i učeći programa Autodesk Maya  osposobljavaju se da te karaktere samostalno izvedu u 3d modelu, zatim ih pokrenu i izvedu neke od osnovnih pokreta i funkcija koje bi taj karakter trebalo da ima.