Циљ предмета

Оспособљавање студената за пројектовање и имплементацију система виртуaлне/аугментативне реалности.

Исход предмета 

По завршеном курсу студенти ће бити способни да стечена знања и вештине користе за развој система виртуалне/аугментативне реалности са практичним искуством са различитим VR (енгл. Virtual reality) уређајима.