Opšti cilj predmeta jeste dalje usavršavanje i rad na produktivnim i receptivnim jezičkim veštinama.
Specifični ciljevi predmeta podrazumevaju savladavanje kompleksnijih formi opšteg akademskog registra, ali i Engleskog jezika kao jezika struke u ovoj oblasti. Usvajanje stručne terminologije, osposobljavanje studenata za korišćenje stručne literature, kao i ovladavanje akademskim stilom izražavanja u pisanju i govoru.