Циљ предмета

Предмет разматра концепте интеракције човека и рачунара и пројектовање корисничког доживљаја, као и методе процене и технике које се могу користити током читавог животног циклуса компјутерских интерактивних система. Објашњава принцип и процесе за документовање и имплементацију различитих фаза развоја, укључујући анализу захтјва, анализу потреба корисника, архитектуру информација, израду прототипова, моделирање и продукцију.

Исход предмета

Студент на крају курса разуме значај људског фактора, когнитивних процеса, анализе контекста, потреба и захтева корисника, њихово претварање у спецификације и прототипове и успешно их примењује при развоју, имплементацији и анализи перформанси корисничког интерфејса.