Циљ предмета

Циљ курса је да пружи детаљно знање и разумевање обима рачунарства у облаку и свих нивоа сервисне оријентације (SaaS), пружи знање о инфраструктури, платформама и апликацијама у виду услуга, упозна се са обрасцима дизајна, архитектонске моделе и најбоље праксе.

Исход предмета

Студенти ће бити у могућности да развију инфраструктуру за рад јавних, хибридних и приватних типова инфраструктуре, да дизајнирају и имплементирају архитектуру PaaS сервиса, дизајнирају и имплементирају апликације на бази PaaS, разумeју специфичности архитектура и инфраструктуре у Облаку. Студенти ће бити обучени да развију SaaS апликације на најважнијим PaaS / IaaS платформама.