Циљ предмета

Упознавање студената са концептима и техникама развоја 3Д видео игара. У току овог предмета предвиђено је упознавање студената са основим и напредним функцијама софтверског алата „Unreal Engine“ и његовим сервисима. Курс укључује основна знања о компјутерској видео игри, „Unreal Engine“, скрипт језику „Blueprints“.

Исход предмета 

Очекује се да ће студенти развити способност да разумеју и самостално дизајнирају савремене 3Д видео игре засноване на „Unreal Engine“ основама. Такође, очекује се да ће студенти развити способност да разумеју и програмирају у графичком скрип језику: „Blueprints“ развијеном за потребе Unreal Engine”. Студенти ће стећи знања и искуства самосталног развоја 3Д видео игара.